Wettelijke rapportages

Wettelijke rapportages

Naast uw stuurinformatie wordt u als ondernemer gehouden aan wettelijke rapportages. Voor ons zijn deze rapportages ook een “verplicht nummer”. Uiteraard realiseren wij ons dat deze rapportages kwalitatief moeten voldoen aan de wettelijke kaders. Informatie inzake uw prestaties haalt u echter uit de periodieke informatie. De jaarlijkse verplichtingen zijn geen verrassing

Jaarrekening en publicatie

Een jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening, de toelichting op beiden en de uitgangspunten voor waardering (grondslagen). U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het opmaken. Vaak besteedt u dit uit, is het dan niet praktisch dat deze jaarrekening een gevolg is uit de management informatie? En daarmee aansluit?
Periodieke management informatie is gericht op de realisatie, de jaarrekening een formele set van informatie omtrent rechten en verplichtingen van uw onderneming. Denk daarbij ook aan aansprakelijkheden, borgstellingen en zekerheden. De jaarrekening kijkt nadrukkelijk terug in de tijd en is een verantwoordingsmiddel.

Aangiftes

Als ondernemer bent u al snel verplicht een aangifte vennootschapsbelasting en mogelijkerwijs een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Uiteraard verzorgen wij u in het verlengde van uw jaarrapportage ook aangiftes.