Adviseringen

Adviseringen

U bent de ondernemer. U heeft kennis van uw product, dienst en uw marktbenadering. Wij merken maar al te vaak dat deze aandachtsgebieden meer dan 100% van u als ondernemer vergen. Ondernemen is topsport.
Maar kunt u alles zelf, of wilt u begeleid worden bij vraagstukken waar u wel degelijk mee te maken krijgt of zelfs al hebt? Denkt u eens aan vraagstukken als bedrijfsopvolging, waardering van uw onderneming en zelfs strategie en resultaatverbetering. Dit zijn vraagstukken waar wij u graag begeleiden en adviseren. Door onze ervaring en expertise geven wij u de begeleiding en waar nodig die zo bekende spiegel.

Bedrijfsopvolging

Uw onderneming heeft u zelf met passie voor uw product of dienst opgebouwd. Inmiddels bent u in een fase aangekomen dat u denkt aan de volgende fase. Hoort daar uw onderneming nog bij? Kunt u de onderneming zonder zorgen overdragen aan een nieuwe generatie ondernemers? Belangrijke vragen die niet van de ene op de andere dag beantwoord hoeven te worden. Wel op termijn.
Daarom hebben wij voor bedrijfsopvolging een projectaanpak ontwikkelt. Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om deze aan u te presenteren. Uw bedrijf onze expertise in opvolging

Waardering

Opstarten van een onderneming, het laten groeien van een onderneming, zowel in omvang, als in kennis en producten. U heeft een doel voor ogen. Uiteraard onderneemt u om uw kennis en vaardigheden te vertalen naar persoonlijke doelstellingen. Plezier, voldoening, uitdaging zijn bekende uitgangspunten.
Maar onderneemt u ook niet om waarde toe te voegen? Waarde voor uzelf, maar ook uw omgeving, medewerkers en gezin. Welke waarde creëert u nu eigenlijk met uw onderneming en hoe gaat u deze realiseren? Wij helpen u allereerst met het inzichtelijk krijgen van de waarde van uw onderneming.
Gezamenlijk met u, op basis van gezonde uitgangspunten begeleiden wij u naar een voor u betere waarde.

Strategie

Een strategie is belangrijk en noodzakelijk voor een bedrijf om goed te kunnen (blijven) presteren. Heeft u uw strategie goed in beeld? In combinatie met de andere adviespunten is de strategie een belangrijke kapstok. Zonder doelstellingen en wijze waarop deze ingevuld worden is er geen onderneming. Ja, nu nog wel, maar voor hoe lang?
Wij helpen u bij het realisme van uw strategie. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw strategie. Wij houden u de spiegel voor. Is de strategie wel realistisch, welke maatregelen neemt u om deze te realiseren.
Niet onbelangrijk in onze visie is de vergelijking van strategie met waarde. Wat doet een strategie met de waardering van uw onderneming? Hoe ontwikkelt deze waarde zich bij een gekozen strategie. Hoe past bedrijfsopvolging in deze strategie en hoe gaat u de prestaties van uw onderneming verbeteren?

Inrichting financiële functie

Omdat rapportage over voortgang en vergelijking met uw doelstelling van groot belang is voor uw succes helpen wij u bovendien vooral met de inrichting van uw administratieve processen. Of het nu gaat om financiële of operationele informatie. Wij zorgen dat uw informatie inzichtelijk wordt.
Uiteraard heeft u al een werkwijze ontwikkeld. Samen met u bepalen wij of deze efficiënt genoeg is om de wenselijke periodieke managementinformatie te ontlenen aan uw administratie. Uiteraard begeleiden wij u met relevante oplossingen en mogelijkheden dit nog efficiënter en effectiever te maken. Is de basis al optimaal of zijn de kosten hoger dan het nut? Ook ons motto is: “if it ain’t broken, don’t try to fix it!”.