Diensten

Management informatie

In diverse publicaties wordt geschreven over de noodzaak van tijdige en betrouwbare management informatie. Wij zullen dat uiteraard niet ontkennen. Ook blijkt bij 90% van de ondernemingen die het financieel niet redden dat de tussentijdse informatie ontoereikend was. Wat moet u daar als ondernemer nu mee? Wat is nu tijdig? Wat is betrouwbaar? Maar wellicht belangrijker… hoe gaat u dat nu realiseren? Uw accountant kan u uiteraard goed helpen, maar is hij/zij daar in zijn/haar dienstverlening wel op gericht. Kan uw accountant wel periodieke informatie aanleveren? Daarnaast twijfelt u over of hij wel weet waar uw business nu echt om gaat. En om nu maandelijks een jaarrekening te krijgen… dat is ook niet wat u wilt. Het gaat namelijk om begrip van de informatie en een jaarrekening is veelal gebaseerd op wettelijke verplichte elementen en naar ons idee niet zoals u als ondernemer geïnformeerd wilt worden. De jaarrekening is daarmee eigenlijk niet het goede instrument om uw onderneming aan te sturen.
Op dergelijke momenten zou u eens moeten denken aan WGS Reporting Services B.V. en haar dienstverlening. Met begrijpelijke periodieke informatie, ingericht naar uw wensen, maken wij de jaarrekening (buiten de wettelijke verplichting) eigenlijk overbodig. Door vergelijking van uw prestaties met budget en de door u gekozen strategische richting maken wij de voortgang van uw onderneming inzichtelijk. Niet jaarlijks, maar periodiek en tijdig!

Totstandkoming rapportages / procesgang

Uw rapportages komen efficiënt en effectief tot stand. Of u nu uw administratie binnenshuis wilt houden of bij ons onderbrengen, in beide gevallen begeleiden wij u naar periodieke verslaggeving. Met behulp van begrijpelijke overzichten maken wij samen met u uw performance inzichtelijk. Met deze managementinformatie heeft u de mogelijkheden om uw onderneming te sturen en beheersen.
Administratie onderbrengen Door uw administratie bij ons onder te brengen bespaart u de kosten van administratieve software, zonder dat u aan informatiewaarde inlevert. Met behulp van uw eigen login op onze portal (www.mijnwgs.nl) krijgt u de informatie waar u om verzoekt. Daarnaast bent u verzekert van verwerking door een ervaren team van administratieve professionals.
Administratie bij u in huis Heeft het u voorkeur zelf uw administratie te voeren in een door u gekozen softwarepakket, geen probleem. Wij haken met onze rapportage software aan op de door u vastgelegde gegevens. Een mix van beiden is natuurlijk ook mogelijk. Soms zijn er nu eenmaal gegevens die efficiënter door u kunnen worden vastgelegd dan door ons. Wij snappen dat!

Dashboard

Is uw administratie bijgewerkt, dan wordt uw informatiebehoefte vervult via ons dashboard. Geen moeilijke brei van getallen, maar informatie. Gebaseerd op de overzichten die wij met u hebben doorgenomen. Veelal blijkt dat ondernemers veel informatie krijgen, maar niet goed lezen en interpreteren. Ook hier geldt de kunst van het weglaten. Welke informatie heeft u nodig om uw onderneming te sturen? In de richting van uw doelstellingen, met de door u bepaalde snelheid? Wij zorgen voor de ingrediënten!

Normen (begroting, benchmarking)

Wat zijn nu de normen om te meten of u op koers bent. Dat gaat om richting en snelheid, afgestemd op uw doelstellingen en omgeving. Benchmarking leert wat uw omgeving presteert. Uw begroting dat u zelf wilt realiseren op basis van eigen kracht. U bepaalt wat de norm is.